Beste vrienden en sympathisanten

Eerst en vooral wensen we nog even terug te komen op ons 1ste grote eetfestijn van 13 juni jongstleden. We hadden nooit durven dromen van zo’n talrijke opkomst (ca. 600 mensen), waarvoor onze oprechte dank aan alle aanwezigen!

Ook onze hoofdsponsors, Vervoersbedrijf Thuysbaert en ATS, en alle andere sponsors willen we nog eens extra bedanken. Hun gewaardeerde tussenkomst betekent de dag van vandaag meer dan een hart onder de riem. Ook namens de jongsten bedanken we de CM voor het gebruik van het springkasteel. We bedanken ook uiteraard alle vrijwilligers, want geen vrijwilligers, geen eetfestijn!

Na afloop van het eetfestijn werd unaniem gesproken van een geslaagd evenement, dat daarom ook jaarlijks zal terugkeren in het tweede weekend van juni. Noteer het alvast in uw agenda!

Verder is er uiteraard ook nog het Villa Luc-verhaal. De mannen van Villa Luc verzorgden de tombola op ons eetfestijn en zorgden voor een persoonlijke videoboodschap van pelgrim Luc. Een kippenvelmoment in de Kollerzaal van Sporting Lokeren was het gevolg. De moedige tocht van Luc kan u nog steeds steunen door het kopen van een steunkaart (€2/stuk) of via een storting op het rekeningnummer BE66 0689 0182 0343!

We laten u graag ook weten dat de plannen voor onze bouw in volle ontwikkeling zijn. Daar wordt dus stevig aan doorgewerkt, al kunnen wij ondertussen ook wel wat vakantie gebruiken zoals iedereen.

Langs deze weg willen we iedereen een fijne vakantieperiode wensen! Geniet ervan, zodat je nadien terug energie genoeg hebt om er weer in te vliegen. Wij gaan dat ook doen!

Blijf op de hoogte van nieuwe evenementen via deze website en onze Facebookpagina.

Prettige vakantie!

Het Villa Vief Team