Fiscaal attest aanvragen

Je geniet van belastingvermindering

Giften aan Villa Vief vzw zijn fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Villa Vief, heb je recht op een fiscaal attest. Je ontvangt je attest per post in de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan je belastingaangifte.

Je attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Een gift van 100 euro kost je dus in feite maar 55 euro. Villa Vief geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

Je fiscaal attest automatisch in je aangifte?

Als de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte. Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan je aangifte. Steun je ons via een gezamenlijke rekening en ben je als koppel bij ons gekend? Geef dan van slechts één individu de volledige voornaam, familienaam, adresgegevens, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer door.

fiscaal attest

Alle ouders en jongeren van VZW Villa Vief danken u voor uw steun aan het project.