De Vlinderboom van Zele, wijk Avermaat,
overhandigde aan Villa Viefer Lennart, oud- leerlinge van deze school, een mooie cheque tvv Villa Vief vzw. Dank aan allen van school De Vlinderboom !!